معرفی

مشخصات فردی

میرعلی سیدی

نام - نام خانوادگی : میرعلی   سیدی

پست الکترونیکی : ma_seyyedi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

- معماری نظام آماری کشور

- معماری سلامت الکترونیک

- مجری طرح های ملی فناوری اطلاعات

 

فعالیت های پژوهشی :

- رایانش ابری

- اینترنت اشیاء

- سلامت الکترونیک

- انتخابات الکترونیکعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

- انجمن مدیریت پروژه ایران

- انجمن انفورماتیک ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

- تیم پول و کیف پول الکترونیک

- تیم ارائه نرم افزار بصورت سرویس در رایانش ابری

- تیم اینترنت اشیاء

 

طرح های تحقیقاتی :

- روش های یکپارچه سازی و معماری نرم افزار در دانشگاه آزاد اسلامی

- امکان سنجی احداث پارک های نرم افزاری در کشور

- بررسی بازارهای تجارت جهانی نرم افزار و راهکارهای نفوذنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی : استادیار

میرعلی سیدی
میرعلی سیدی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده تحصیلات تکمیلی
مرتبه علمی :
    استادیار
^